provinciale middenschool campus kunst

Hasselt 08.2022 Publieke gebouwen Scholen

Campus Kunst is een schoolgebouw op de campus 11de linie langs het Kapermolenpark. Door de klassen onder te brengen in een torenvolume onderstreept de school haar sterke aanwezigheid op de campus. Het gebouw bestaat uit een publieke 'sokkel', een 'lijf' met klassen en ateliers en een 'kroon' die ingenomen wordt door de sporthal.

De school is geörganiseerd rond ‘nesten’, een groep leerlingen en leraars die samenwerken en samenleven. Twee ‘nesten’ vormen samen een ‘familie’ rond een eigen ‘common room’. De twee ‘families’ vormen samen een ‘community’ met een eigen gebouw op de campus. Dit schema vertaalt zich in de organisatie van het gebouw met publieke ruimtes bestemd voor de ‘community’ (in de plint), over ruimtes voor de ‘families’ (de ‘common rooms’) tot de nesten.

De toren is opgevat als een stapeling van 5 identieke vloerplaten gedragen door twaalf kolommen met een holle sectie. De kolommen definiëren een kruisvormig balkenraster dat de toren verdeelt in 9 vakken. Zo krijgen we een uiterst helder en compact schema dat heel flexibel kan worden ingedeeld. De trap- en liftkern neemt steeds één vak in aan een lange gevel, in het centrale vak wordt telkens de circulatie binnen de bouwlaag afgewikkeld, alle overige vakken zijn flexibel invulbaar.

Het betonskelet van sokkel en lijf kan als prefabstructuur worden opgevat dat ter plekke wordt geassembleerd. De sportverdieping, de ‘kroon’, wordt hier als een lichte doos bovenop gezet. Deze doos is opgevat als een CLT-constructie, die door z’n opeenvolgende geplooide secties vormstabiel is en er geen bijkomende kolomstructuur noodzakelijk is. Liggers in gelamelleerd hout, direct ondersteund door de dragende buitenwanden, creëren de kolomvrije ruimtes die nodig zijn voor de sportzaal.

locatie: Hasselt
jaar: 2020-2021
opdrachtgever: Provinciale Kunsthumaniora hasselt
in samenwerking met: De Gouden Liniaal Architecten

provinciale middenschool campus kunst
provinciale middenschool campus kunst
provinciale middenschool campus kunst
provinciale middenschool campus kunst
provinciale middenschool campus kunst