bijzondere jeugdzorg CIRKANT

Turnhout 05.2022 woongebouwen erfgoed en herbestemming bijzondere jeugdzorg

De voormalige PIDPA gebouwen langs de Steenweg op Oosthoven vormen een waardevol bouwkundig ensemble rond een grote voortuin. We appreciëren de architectuur van de Turnhoutse School die op een gevoelige wijze aansluit bij de naastliggende huizen en een genereuze groene plek afbakent naast de drukke Steenweg op Oosthoven.

De voormalige conciërgewoning wordt getransformeerd tot kantoren en uitgebreid met 3 studio's. De noodzakelijke ingrepen contrasteren niet met de bestaande architectuur, maar bouwen op een zachte wijze verder aan hetgeen er al is. Zo ontstaat er een nieuw geheel waarbij oud en nieuw op een natuurlijke manier samengaan. 

De zonnige voortuin biedt onbenutte kansen om een aangename verblijfsplek te worden voor de bewoners en het personeel. Momenteel is er veel verharding en staat de plek nog in het teken van de auto. Wij stellen voor om de situatie om te keren: maximaal ontharden en de tuin teruggeven aan voetgangers en fietsers.

locatie: Turnhout
jaar: 2022-...
opdrachtgever: Cirkant vzw