bijzondere jeugdzorg De Waaiburg

Geel 11.2022 erfgoed en herbestemming bijzondere jeugdzorg

De Waaiburg is een groot herenhuis gelegen in het weiland op een boogscheut van de historische kern rond de Sint-Amandskerk en voorzien van een gracht. De 'Waaiburg', een toponiem dat verwijst naar de ligging buiten het dorp (waai=wei) en haar oorspronkelijke bewoners (burg=adellijk huis), was wellicht één van de zetels van de lokale heerlijkheid die zich bezig hield met het omvormen van woeste heidegronden tot landbouwgrond.

Bij de vooronderzoeken komt de oudste kern van het huis aan het licht: een houten vakwerk van twee verdiepingen met een sporenkap op gestapelde schaarspanten en flieringen. Dendrochronologisch onderzoek situeert het vellen van de bomen van de schaarspanten rond 1533. In 1633 vergroot rentmeester Simon Raeymaekers het huis met een stenen volume. Enkele decennia later wordt de houten voorgevel vervangen door een stenen gevel in renaissance stijl. In deze vorm blijft het huis de volgende 200 jaar bestaan zonder grote aanpassingen.

In 1882 nemen de zusters Annonciaden van Huldenberg hun intrek in de gebouwen om er een weeshuis voor meisjes in te richten. Dit is de start van grote verbouwingswerken. De gracht wordt gedemt en het huis wordt uitgebreid met een verblijfsgebouw voor kinderen, een kapel en een refter. Later wordt de 17de-eeuwse vleugel van Simon Raeymaekers afgebroken om plaats te maken voor een tweede verblijfsgebouw voor kinderen. De Waaiburg krijgt de vorm van een klooster met een pandgang die alle gebouwen met mekaar verbindt.

Na de Tweede Wereldoorlog worden de zwaar beschadigde pandgang en refter afgebroken. De bouwactiviteiten worden verdergezet met een derde verblijfsgebouw met grote feestzaal en een nieuw kloosterverblijf voor zusters. Vanaf de jaren tachtig worden de activiteiten overgenomen door een professioneel team.

Na de restauratie van het historisch huis zal het gebouw opnieuw in gebruik genomen worden als ontvangstruimte en kantoren van de Waaiburg vzw.

locatie: Geel
jaar: 2019-...
opdrachtgever: de Waaiburg vzw
in samenwerking met: Tri-Consult, Patrimoon
fotograaf: Yannick Milpas

 

 

bijzondere jeugdzorg De Waaiburg
bijzondere jeugdzorg De Waaiburg
bijzondere jeugdzorg De Waaiburg
bijzondere jeugdzorg De Waaiburg
bijzondere jeugdzorg De Waaiburg